ไทยพัฒนาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจศรีลังกา

ไทยพัฒนาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจศรีลังกา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจศรีลังกา จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้า 2มิ.ย.นี้

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนจะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าไทย – ศรีลังกา ครั้งที่ 2 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในวันที่ 2 มิถุนายนนี้ ที่ กรุงเทพฯ เพื่อหารือประเด็นทางด้านการค้า การลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนแนวทางการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย – ศรีลังกา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการรื้อฟื้นกลไกการหารือและความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนที่สำคัญ แสวงหาพันธมิตรและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ กับประเทศที่มีศักยภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล และสามารถต่อยอดความร่วมมือกันในอนาคต ผลักดันให้เศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ ขยายตัวตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563