ครม.ให้คลังเพิ่มทุนธ.อิสลามอีก18,100ลบ.

ครม.ให้คลังเพิ่มทุนธ.อิสลามอีก18,100ลบ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับโครงสร้างทางการเงินของธนาคารอิสลาม พร้อมให้กระทรวงการคลังเพิ่มทุนอีก 18,100 ล้านบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างทางการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยให้กระทรวงการคลัง สามารถถือหุ้นเกินสัดส่วนร้อยละ 49 จากปัจจุบันถืออยู่ที่ร้อยละ 48 ให้ธนาคารอิสลามดำเนินการโอนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPF ในส่วนที่ไม่ใช่ลูกค้ามุสลิม พร้อมหลักประกันให้บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด และให้รับโอนหนี้ NPF ยกเว้นแต่ยอดหนี้ NPF ในโครงการที่รัฐบาลจะชดเชยความเสียหาย

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้กระทรวงการคลังเพิ่มทุนเป็นจำนวน 18,100 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้ส่วนของทุนอยู่ในระดับที่ไม่ติดลบ