ปธ.หอการค้าไม่กังวลบาทแข็งเชื่อธปท.ดูแลได้

ปธ.หอการค้าไม่กังวลบาทแข็งเชื่อธปท.ดูแลได้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานหอการค้าไทย เผย ไม่กังวลเงินบาทแข็งค่า เชื่อ ธปท. ดูแลให้แข่งขันคู่แข่งได้

จากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในขณะนี้ นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่า เชื่อธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. จะสามารถดูแลอัตราแลกเปลี่ยนของไทย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งทางภาคเอกชนไม่ได้กังวลถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น แต่ต้องการให้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศคู่แข่ง เพื่อความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และไม่ให้กระทบกับสินค้าส่งออก ซึ่งในขณะนี้ได้มีการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดและประเทศคู่ค้ามากขึ้น ซึ่งจะสามารถกำหนดราคาสินค้าได้โดยไม่กังวลถึงปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนมากนัก

อย่างไรก็ตามได้ ทางหอการค้าไทยได้มีโอกาสหารือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อที่จะหารือถึงผลกระทบต่างๆต่อภาคเอกชน ไม่เฉพาะในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น