หอการค้าไทยเปิดตัวโครงการไทยเท่ทั่วไทย

หอการค้าไทยเปิดตัวโครงการไทยเท่ทั่วไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้าไทย เปิดตัวโครงการไทยเท่ทั่วไทยกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค ด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้ทางหอการค้าไทยได้เปิดตัวโครงการไทยเท่ ทั่วไทย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทาง Trade and Services 4.0 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยองค์ประกอบด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างเป็นสินค้าและบริการที่แตกต่าง ต่อยอดจากวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย โดยหอการค้าไทยจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทยในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยเท่ ซึ่งจะได้รับการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเข้มแข็งแตกต่างเพื่อที่จะมีโอกาสขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวและขยายเศรษฐกิจท้องถิ่นได้

โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับการพัฒนาได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึง 31 กรกฎาคมนี้ ก่อนจะมีการตัดสินผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาในเดือนตุลาคมนี้