ทางหลวงชนบทแก้จราจรจ.เลยรับเมืองขยายตัว

ทางหลวงชนบทแก้จราจรจ.เลยรับเมืองขยายตัว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวงชนบท แก้ไขปัญหาจราจร รองรับการขยายตัวในเขตเมือง สำรวจออกแบบถนนสาย จ3, จ1 ผังเมืองรวมเมืองเลย

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช.ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบถนนผังเมืองสาย จ1 เมืองเลย เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง สนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย โดยได้พิจารณาเชื่อมถนนสาย จ3 ผังเมืองรวมเมืองเลย และถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองเลย-ทางหลวงหมายเลข 201 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 2115 จังหวัดเลย เป็นถนนที่สามารถเชื่อมโครงข่ายคมนาคมของอำเภอเมืองเลยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการดังกล่าวรวบรวมและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการ สำรวจพื้นที่ ศึกษาผลกระทบด้านการขนส่งและจราจร จัดทำแนวสายทาง รูปแบบโครงการ ตลอดจนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง โดยได้อธิบายถึงความเป็นมาของโครงการ แนวทางการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ โดยเสียงประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย ยินดีให้ความร่วมมือและต้องการให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเร็ว