สบน.เผยหนี้สาธารณะเมย.แตะ6.26ล้านล้านบาท

สบน.เผยหนี้สาธารณะเมย.แตะ6.26ล้านล้านบาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สบน. เผย หนี้สาธารณะคงค้างสิ้นเดือนเมษายนแตะ 6.26 ล้านล้านบาทคิดเป็น 42.64 ต่อจีดีพีและเพิ่มขึ้น 1 แสนล้านบาท

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. เปิดเผยว่า หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีจำนวน 6,267,920.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.64 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 4,823,995.82 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 972,750.61 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน ที่รัฐบาลค้ำประกัน 452,740.79 ล้านบาท และ หนี้หน่วยงานของรัฐ 18,433.66 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิ 101,371.56 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น หนี้ในประเทศ 5,948,477.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.90 และหนี้ต่างประเทศ 319,443.13 ล้านบาท หรือ ประมาณ 9,324.71 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 5.1 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด