ปตท.ลดน้ำมันเบนซินโซฮอล์50สต.E85ลง30สต.ดีเซล40สต.

ปตท.ลดน้ำมันเบนซินโซฮอล์50สต.E85ลง30สต.ดีเซล40สต.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ปตท. - บางจาก ประกาศปรับลดราคาน้ำมันเบนซินโซฮอล์ 50 สต. E85 ลง 30 สต. ดีเซล 40 สต. โดยให้มีผลพรุ่งนี้ เวลา 05.00 น.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก็สโซฮอล์ 50 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ปรับลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร และดีเซลลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ (31 พฤษภาคม 2560) เวลา 05.00 น. ทั้งนี้จะส่งผลให้ราคาน้ำมันในสถานีบริการของ ปตท.และบางจากในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 เฉพาะของปตท.ลิตรละ 33.96 บาท แก๊สโซฮอล 95 ลิตรละ 26.85 บาท แก๊สโซฮอล 91 ลิตรละ 26.58 บาท E20 ลิตรละ 24.34 บาท  E85 ลิตรละ 19.84 บาท ดีเซล ลิตรละ 25.09 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด