สรท.คงเป้าส่งออกปี60ขยายตัว3.5%

สรท.คงเป้าส่งออกปี60ขยายตัว3.5%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สรท. คงเป้าส่งออกปี 60 ขยายตัว 3.5% รับอานิสงค์จากราคาน้ำมันโลกปรับเพิ่มขึ้น ขณะยอด 4 เดือนแรกโต 5.69%

น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า ยอดส่งออกสินค้าไทยในเดือนเมษายน 2560 มีมูลค่า 16,864 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 8.49% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีมูลค่าการส่งออกในรูปแบบเงินบาท 581,717 ล้านบาทขยายตัว 7.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้การส่งออก 4 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ 73,320 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 5.69% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้สภาผู้ส่งออกฯ ยังคงเป้าการส่งออกไทยปีนี้ไว้ที่ 3.5% เนื่องจากราคาสินค้าของไทยได้รับผลบวกมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนทำให้สินค้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น เช่น น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติกเป็นต้น อีกทั้งผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสถานการณ์ภัยแล้งปีที่แล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อมูลค่ารวมการส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ไทยต้องติดตามและหาแนวทางรับมือกับการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง ซึ่งส่งผลต่อผู้ส่งออกโดยตรงและสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ รวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจในตลาดคู่ค้าหลัก อาทิ ผลกระทบจาก E-Commerce ต่อธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันไทยควรเร่งพัฒนาการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างโอกาสการทำตลาดของธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดเล็ก