ก.แรงงานให้เอกชนกู้พัฒนาบุคลากร

ก.แรงงานให้เอกชนกู้พัฒนาบุคลากร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน สนับสนุนเงินกองทุนปลอดดอกเบี้ยให้เอกชนพัฒนาแรงงาน ร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดถึง 1,000,000 บาท

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ กพร. เปิดเผยว่า กพร.ได้กำหนดมาตรการจูงใจด้านการยกเว้นและลดหย่อนภาษีอากรสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรม รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกับผู้ประกอบการ ที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และได้จ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน สามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนจำนวน 1,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คนไม่เกินปีละ 100,000 บาท หรือให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนกรณีที่ผู้ประกอบกิจการ จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนเอง มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือสาขาระดับละ 10,000 บาท

ขณะเดียวกัน ยังให้กู้ยืมเงิน เพื่อพัฒนาบุคลากรในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดถึง 1,000,000 บาท ซึ่งในปี 2560  มีผู้ประกอบการกู้ยืมไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานแล้วจำนวน 61 แห่ง เป็นเงิน 49,841,800 บาท จากเป้าหมายการให้กู้ยืมจำนวน 67,695,300 บาท  และในเดือนมิถุนายนนี้ กพร.เตรียมเสนอคณะกรรมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พิจารณาการให้กู้ยืมแบบปลอดดอกเบี้ยนาน 12 เดือน โดยมีสัญญาการชำระคืนภายใน 1 ปี เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเร่งฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น