EICมองครึ่งปีหลังราคาน้ำมันขึ้นหนุนส่งออก

EICมองครึ่งปีหลังราคาน้ำมันขึ้นหนุนส่งออก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ มองราคาน้ำมันช่วงครึ่งปีหลังปรับสูง ส่งผลดีอุตฯน้ำมัน หนุนส่งออกไทยโต 2.5%

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) เปิดเผยบทวิเคราะห์ เรื่อง OPEC บรรลุข้อตกลงขยายระยะเวลาลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 9 เดือน ถึงเดือนมีนาคม 2561 เพื่อรักษาสมดุลของอุปสงค์และอุปทานน้ำมันในตลาดโลก และรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน โดย EIC มองว่า ราคาน้ำมันดิบ Brent ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นไปที่ระดับ 55 - 56 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงจากราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มจูงใจให้ผู้ผลิต shale oil ในสหรัฐฯ เพิ่มปริมาณการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเกิดการผันผวน โดยอีไอซีมองราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัวจะส่งผลบวกต่อผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและมูลค่าการส่งออกของไทย ราคาน้ำมันที่ปรับระดับสูงขึ้นจะส่งผลดีต่อผู้เล่นในอุตสาหกรรมน้ำมัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต้นน้ำอย่างบริษัทสำรวจและผลิต และผู้เล่นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่รายได้มีแนวโน้มสูงขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนด้านราคา นอกจากนี้ ราคาสินค้า commodity โดยเฉพาะยางพาราที่มีการแปรผันตามราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มที่จะปรับระดับราคาเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้ภาคครัวเรือนที่เกี่ยวข้องมีกำลังซื้อมากขึ้น ซึ่งในส่วนของภาคการส่งออก ระดับราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวจะสนับสนุนให้มูลค่าการส่งออกของไทยปรับระดับสูงขึ้น โดยอีไอซีคาดการณ์ว่าในปีนี้ การส่งออกของไทยจะเติบโตที่ร้อยละ 2.5