ก.แรงงานตั้งศูนย์ออกLicenseช่างไฟฟ้า

ก.แรงงานตั้งศูนย์ออกLicenseช่างไฟฟ้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ก.แรงงาน จับมือ กฟภ. ตั้งศูนย์ประเมินฯ ออก License ช่างไฟฟ้าทั่วไทย พัฒนาแรงงานพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กพร.กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มุ่งเน้นการพัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นการขับเคลื่อนในการพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 จึงมอบหมายให้ กพร. ขยายเครือข่ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระจายทั่วประเทศ ปัจจุบันมีมากกว่า 400 แห่ง และตั้งเป้าปี 60 เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 100 แห่ง พร้อมกับปรับปรุงกฎหมายเพื่อควบคุม พัฒนา และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะให้มีมาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2557 ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องมี License

ดังนั้นจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ในสาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ในเขตรับผิดชอบ ทั่วประเทศ แต่บุคลากรยังมีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องคุณสมบัติของผู้ประเมิน  อย่างไรก็ตาม การร่วมกันของทั้ง 2 หน่วยงาน จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และการันตีว่าผู้ที่ผ่านการทดสอบ และมี License แล้ว เป็นผู้ที่มีความสามารถได้มาตรฐานตามที่กำหนด