ไทยจัดงานสุดยอดแบรนด์ที่ลาว7-11มิ.ย.

ไทยจัดงานสุดยอดแบรนด์ที่ลาว7-11มิ.ย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ไทยเล็งจัดงานสุดยอดแบรนด์ไทย ที่ สปป.ลาว 7 - 11 มิถุนายนนี้ นำผู้ประกอบการร่วมโชว์ศักยภาพสินค้าไทย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อขยายและยกระดับ ความร่วมมือระหว่างไทยและสปป.ลาว ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดงานสุดยอดแบรนด์ไทย หรือ Top Thai Brands 2017 ณ นครเวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2560 เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างสองประเทศ เพิ่มมูลค่าทางการค้าไทย - สปป.ลาว และตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานของสินค้าแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค นักธุรกิจ ผู้ซื้อ และผู้นำเข้า พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักธุรกิจของทั้งสองประเทศ เกิดความร่วมมือระหว่างกันภายใต้แนวคิด เชื่อมต่อการค้ากับสุดยอดแบรนด์ไทย ก้าวไกลสู่ความสำเร็จ

งาน Top Thai Brands 2017 เป็นงานเจรจาการค้าและจำหน่ายสินค้าและบริการส่งออกชั้นนำของไทย และสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก โดยการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยในประเทศและต่างประเทศ กับภาคเอกชนไทย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 การค้าระหว่างไทยและสปป.ลาว มีมูลค่า 1,426.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.72