ไทย-ลาวตั้งเป้า5ปีขยายการค้า10,000ล้าน$

ไทย-ลาวตั้งเป้า5ปีขยายการค้า10,000ล้าน$
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผย ไทย-ลาวตั้งเป้าขยายการค้า10,000ล้านเหรียญใน5ปี เร่งเปิดด่านเพิ่มค้าชายแดน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากร่วมคณะนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และภาคเอกชนกว่า 30 บริษัท เดินทางเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม นั้น ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมการค้าการลงทุน ตลอดจนการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน เพื่อขยายมูลค่าการค้าให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายการค้าเพิ่มเป็น 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 5 ปี  ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะมีการยกระดับด่านท้องถิ่นของ สปป.ลาว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจุดผ่านแดนถาวรของไทย ให้เป็นด่านสากล จำนวน 7 ด่าน ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน

นอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้มีการจัดตั้งตลาดประชารัฐไทย-สปป.ลาว นำสินค้าจาก สปป.ลาวมาจำหน่ายในไทย โดยหน่วยงานของทั้งสองประเทศจะมีการหารือแนวทางการจัดตั้งโดยเร็วพร้อมจัดทำร่างยุทธศาสตร์ไทย-สปป.ลาว เพื่อเตรียมหาแนวทางเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ One Belt One Road ของจีนที่จะเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคอินโดจีนมากขึ้น