เอ็กโกกรุ๊ปเผยกำไรQ1โตกว่า2.9พันล้านบาท

เอ็กโกกรุ๊ปเผยกำไรQ1โตกว่า2.9พันล้านบาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศกำไร Q1 โตกว่า 2.9 พันล้านบาท โรงไฟฟ้า SPP แห่งใหม่ คาดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟเข้าระบบมิถุนายนนี้

นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2560 พบว่า มีกำไรสุทธิ จำนวน 2,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 373 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 โดยในช่วงไตรมาสแรก เอ็กโก กรุ๊ป ได้ร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่ และกลุ่มบริษัทเอซี เอนเนอร์ยี่ ได้โอนหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ "ซาลัก" และ "ดาราจัท" ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 402 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิต ไอน้ำรวมทั้งสิ้น 235 เมกะวัตต์ (เทียบเท่า) ในประเทศอินโดนีเซีย จากบริษัทในเครือของเชฟรอนแล้วเสร็จ ซึ่งสัดส่วนการลงทุนของเอ็กโก กรุ๊ป คิดเป็นร้อยละ 20.07 โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ทำให้รับรู้รายได้ทันที 

ทั้งนี้ ปัจจุบันเอ็กโก กรุ๊ป มีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ SPP ในประเทศ 3 โครงการ โรงไฟฟ้า "ไซยะบุรี" ใน สปป.ลาว โรงไฟฟ้า "ซานบัวนาเวนทูรา" และโรงไฟฟ้า "มาซินลอค หน่วยที่ 3" ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจะทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2562 โดยโครงการส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าคลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าประเภท SPP กำลังการผลิต 102 เมกะวัตต์ จะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าดังกล่าว