พาณิชย์ระดมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

พาณิชย์ระดมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ระดม แผนกระตุ้นเศรษฐฏิจท้องถิ่นเสนอรัฐบาลเชื่อมกลไกประชารัฐกับทุกหน่วยงาน

ในการสัมมนาการใช้กลไกประชารัฐเพื่อพัฒนาตลาดและธุรกิจชุมชน น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์พร้อมที่จะระดมความคิดของพาณิชย์จังหวัดในแต่ละพื้นที่ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น ผ่านกระบวนการประชารัฐอย่างบูรณาการ ซึ่งการใช้กลไกประชารัฐในแต่ละพื้นที่นั้น พาณิชย์จังหวัดถือว่ามีบทบาทในการยกระดับให้เศรษฐกิจมีการเติบโตได้ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการค้าที่เป็นธรรม เสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้เกิดธุรกิจชุมชน โดยในแต่ละพื้นที่จะต้องมีการจัดทำแผนให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งมีความแตกต่างกัน รวบรวมเสนอต่อรัฐบาล ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมโยงกับกลไกประชารัฐในส่วนของกระทรวงอื่นๆ ในการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปประธรรม ในการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต