กองสลากฯเตรียมปรับโฉมลอตเตอรี่

กองสลากฯเตรียมปรับโฉมลอตเตอรี่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงผลดำเนินงาน 2 ปี ประสบความสำเร็จ เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงรูปแบบสลาก เป็นฉบับละ 80 บาท

พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ผลงานการดำเนินงานครบรอบ 2 ปี ถือว่าประสบผลสำเร็จ แม้จะยังพบปัญหาการทำสลากชุดขายเกินราคา  ซึ่งต่อจากนี้จะเป็นการดำเนินการในระยะที่ 3 คือการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  โดยจะประกอบไปด้วยหลายส่วน อาทิ โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก, การปรับปรุงรูปแบบสลาก ฉบับละ 80 บาท, การเพิ่มระบบป้องกันการปลอมแปลงสลาก, การเพิ่มความสะดวกในบริการด้านจ่ายรางวัล รวมถึงการศึกษารูปแบบสลากใหม่ เพื่อการแก้ไขปัญหาราคาสลากอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มาตรการกวดขันไม่ให้จำหน่ายสลากเกินราคา ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น โดยชุดตรวจพิเศษ ที่บูรณาการระหว่างทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง หากพบผู้ที่จำหน่ายสลากเกินราคาจะจับกุมและตัดโควตาในทันทีในช่วงที่ผ่านมา ได้ยกเลิกสัญญาตัวแทนจำหน่ายที่ทำผิดสัญญาไปแล้ว จำนวน 2,131 ราย และยกเลิกสิทธิ์ในการทำการซื้อ – จอง เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามประกาศประกาศสำนักงานฯ จำนวน 483 ราย รวมทั้งสิ้น 2,614 ราย ซึ่งสลากที่ได้คืนจากผู้ที่ถูกตัดโควตาก็จะนำกลับมาเพิ่มเติมให้กับผู้จำหน่ายที่แท้จริง
นอกจากนี้ สำนักงานฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด โดยสรุปส่งเงินรายได้แผ่นดิน ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2558  ถึง 10,486 ล้านบาท  การเบิกจ่ายงบลงทุนของสำนักงานฯ เป็นไปตามแผน และในส่วนของการดำเนินการนโยบายในระยะที่ 3 นั้น สำนักงานฯจะทำการปรับปรุงรูปแบบสลาก จากเดิม ฉบับคู่ 80 บาท (ฉบับละ 40 บาท) เป็นฉบับละ 80 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ป้องกันความสับสน สามารถตรวจสอบได้ง่าย  เป็นการปรับรูปแบบสลากให้มีความทันสมัยมากขึ้น  เพิ่มระบบป้องกันการปลอมแปลงสลาก  สำหรับการบริการด้านการจ่ายรางวัล สำนักงานฯ ได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจ่ายรางวัลสลากผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารกรุงไทย และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ซื้อสลากมากยิ่งขึ้น
ขณะที่ความคืบหน้าในการแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ล่าสุดอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ