ภาคเอกชนสนใจยื่นประมูลข้าวในสต๊อก58ราย

ภาคเอกชนสนใจยื่นประมูลข้าวในสต๊อก58ราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอกชน 58 ราย ยื่นประมูลข้าว เพื่อการบริโภคล็อตสุดท้ายในสต๊อค 1.82 ล้านตัน

ในวันนี้ทางกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นซองประมูลข้าวในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 1.82 ล้านตัน โดยมีภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมยื่นซองจำนวน 58 ราย จากผู้ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 59 ราย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดซองประมูลเพื่อรับทราบผลในเบื้องต้น 

อย่างไรก็ตาม ข้าวที่นำมาเปิดประมูลอีกครั้งนี้ เป็นข้าวในคลังของ อคส.และ อ.ต.ก. จำนวน 210 คลัง 38 จังหวัด โดยร้อยละ 70 เป็นข้าวหอมมะลิ ที่เหลือจะเป็นข้าวขาว และปลายข้าว ซึ่งถือเป็นข้าวเพื่อการบริโภคล็อตสุดท้ายที่จะนำมาเปิดประมูล ทำให้มั่นใจว่า ราคาเสนอซื้อวันนี้จะได้ราคาดี