กฤษฎีกาเร่งร่างพ.ร.บ.EECคาดเสร็จต.ค.นี้

กฤษฎีกาเร่งร่างพ.ร.บ.EECคาดเสร็จต.ค.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการกฤษฎีกา เร่งปรับปรุงร่างพ.ร.บ.EEC คาดแล้วเสร็จตุลาคมนี้ เตรียมรายงานคืบหน้าให้ครม.รับทราบ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการปรับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวตามความเห็นของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบก่อนหน้านี้ โดยให้แก้ไขในบางประเด็น ซึ่งหลังจากกฤษฎีกาปรับปรุงร่างแล้วเสร็จจะนำเสนอให้ครม.พิจารณาอีกครั้ง พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอบด้านก่อนนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาออกเป็นกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยคาดว่าร่างพ.ร.บ.จะแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคมนี้ จากเดิมตั้งเป้าแล้วเสร็จช่วงกลางปี เบื้องต้นได้รายงานให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับทราบแล้ว 

นอกจากนี้กระทรวงได้หารือกับ ป.ย.ป. เรื่องการเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการลงทุนเฉพาะในอีอีซีและเฉพาะโครงการที่อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นเขตส่งเสริมพิเศษมีความรวดเร็ว โดยขอให้มีการเพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในอีอีซี รวมถึงกระบวนการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ต้องมีการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ให้การทำงานมีความกระชับมากขึ้น ซึ่งกระทรวงจะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำร่างพ.ร.บ.อีอีซีในประเด็นดังกล่าวให้ที่ประชุม ครม. รับทราบพร้อมกันในวันที่ 23 พ.ค.นี้ด้วย