กสทช.ย้ำวันสุดท้ายยื่นขยายเวลาจ่ายค่าใบอนุญาต

กสทช.ย้ำวันสุดท้ายยื่นขยายเวลาจ่ายค่าใบอนุญาต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการ กสทช. ย้ำวันนี้วันสุดท้ายยื่นขอขยายระยะเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตาม ม.44

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า วันนี้ เป็นวันสุดท้ายที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลจะสามารถมายื่นขอขยายระยะเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ 

สำหรับวันที่ 23 พ.ค. 2560 นี้ จะเป็นวันครบกำหนดชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 4 ซึ่งหากผู้ประกอบรายใดที่ไม่ได้มายื่นขอขยายระยะเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จะต้องนำเงินมาชำระตามอัตราเดิม สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มายื่นขอขยายระยะเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ขณะนี้ เหลือเพียง 5 ราย ได้แก่ 1.บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 2.บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด 3.บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด 4.บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด และ 5.บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด