IATAมองไทยติดตลาดท่องเที่ยวในอีก20ปี

IATAมองไทยติดตลาดท่องเที่ยวในอีก20ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

IATA มองอีก 20 ปี ไทยติด 1 ใน 10 ตลาดท่องเที่ยว การบินโลก เร่งรัดพัฒนาสนามบินหลักรองรับปริมาณผู้โดยสารในอนาคต

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA ครั้งที่ 30 ว่า การประชุมครั้งนี้ทาง IATA ได้หารือแนวทางการให้บริการภาคพื้นภายในสนามบินทั้งการตรวจสัมภาระ การสแกนผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
ขณะเดียวกัน ยังมองว่าในอีก 20 ปีข้างไทยจะติด 1 ใน 10 ของตลาดท่องเที่ยวและตลาดการบินโลก ดังนั้นจึงต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ซึ่งได้เร่งรัดให้ปรับปรุงสนามบินหลัก โดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสาร รองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้โดยสารในอนาคต พร้อมกันนี้  IATA ขอให้ไทยเร่งเพิ่มเทคโนโลยีขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของสนามบินหลัก เนื่องจากปัจจุบันไทยยังขาดประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าไทยจะพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ทันก่อน 20 ปี เนื่องจากขณะนี้โครงการลงทุนของแต่ละหน่วยงานสามารถเดินหน้าได้ตามแผน