กรมการข้าวลุยส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

กรมการข้าวลุยส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการข้าวเดินหน้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ล่าสุดมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามใกล้เคียงเป้าในปีแรก

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ว่า ล่าสุดกรมการข้าวได้ปิดรับสมัคร เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ รอบที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะรับสมัครจำนวน 300,000 ไร่ ในปีที่ 1-2 และ มีพื้นที่เป้าหมาย 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กรมการข้าวจะดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดข้าวอินทรีย์ รวมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี พร้อมทั้งอุดหนุนเงินให้แก่เกษตรกรไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย ใน 3 ปีแรกจนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ Organic Thailand สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย รวมทั้งตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์แบบกลุ่มตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อเนื่อง 2 ปี