กฟน.แจ้งเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าสาธุประดิษฐ์

กฟน.แจ้งเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าสาธุประดิษฐ์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กฟน. แจ้งดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน เส้นทางสาธุประดิษฐ์ พระราม 3 นราธิวาสราชนครินทร์ สาทร

การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อปรับทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 - เมษายน 2563 โดยจะดำเนินการก่อสร้างตามเส้นทาง ดังต่อไปนี้ ถนนสาธุประดิษฐ์ (ช่วงจากถนนเลียบทางด่วนฯ ถึง ซอยสาธุประดิษฐ์ 12) ซอยสว่างอารมณ์ (จากถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ถึง ถนนสาธุประดิษฐ์) ซอยอนุมานราชธน (ตั้งแต่ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ถึง ถนนเดโช) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ตั้งแต่ถนนสุรวงศ์ ถึง ถนนพระราม 3) ถนนเลียบทางด่วนเฉลิมมหานคร (ตั้งแต่ถนน นางลิ้นจี่ ถึง ถนนสาธุประดิษฐ์) ถนน นางลิ้นจี่ (บริเวณแยกถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ถึง แยกนางลิ้นจี่) ถนนสาทร (บริเวณถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ถึง แยกถนนสาทร) โดยได้มีการวางแผนการทำงานให้มีผลกระทบกับการสัญจรและผู้ใช้ไฟฟ้าให้น้อยที่สุด