ก.แรงงานเตรียมออกพรก.คนต่างด้าว

ก.แรงงานเตรียมออกพรก.คนต่างด้าว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน เตรียมออก พรก.บริหารจัดการคนต่างด้าว เพิ่มโทษนายจ้าง เริ่มต้นปรับ4แสนบ.

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ล่าสุดได้จัดทำร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ...ขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวครอบคลุมทั้งระบบ  โดยรวมกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 ไว้เป็นฉบับเดียว พร้อมเติมส่วนที่ขาดและแก้ส่วนที่บกพร่อง มีสาระสำคัญเช่น เพิ่มบทกำหนดโทษให้มีอัตราโทษสูงขึ้น อาทิ นายจ้างรับคนต่างด้าวทํางานที่ห้ามคนต่างด้าวทํา / รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน  รับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานกับตนเข้าทํางาน มีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 - 800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน  

นอกจากนี้ยังป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยกำหนดโทษผู้ใดประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 - 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ซึ่งร่าง พ.ร.ก.ฉบับใหม่นี้มีโทษรุนแรงสำหรับนายจ้างหรือผู้กระทำผิดมากขึ้น  สำหรับร่างพระราชกำหนดนี้ คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในกลางเดือนมิถุนายนนี้ หากมีข้อสงสัยและต้องการความช่วยเหลือขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694