คค.หารือร่วมการขนส่งข้ามพรมแดนกลุ่มลุ่มน้ำโขง

คค.หารือร่วมการขนส่งข้ามพรมแดนกลุ่มลุ่มน้ำโขง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คมนาคมหารือ JC Retreat ถึงกรอบความร่วมมือ การขนส่งข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เบื้องต้นอนุญาตรถผ่านได้ 500 คัน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมการร่วมกับ JC Retreat ว่าที่ประชุมได้หารือถึงกรอบความร่วมมือการขนส่งข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเบื้องต้นได้ออกใบอนุญาตให้รถสามารถข้ามพรมแดนได้ 500 คัน ตามกรอบความร่วมมือของ กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS ยกเว้นประเทศเมียนมาที่ขอเวลาศึกษาด้านข้อกฎหมายของชายแดนไทยก่อน ซึ่งไทยได้มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 และด่านแม่สอดแห่งที่ 2 เพื่อใช้สำหรับขนส่งสินค้า โดยเมียนมาสามารถที่จะเข้ามาศึกษาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับไทยได้

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ทางคณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจในเรื่องของการออกใบอนุญาตให้รถขนส่งข้ามพรมแดนทั้งในส่วนของรถขนส่งและรถไม่ประจำทางที่เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศในเส้นทางที่ได้มีการกำหนด 

ขณะเดียวกัน ครม. ได้เห็นชอบให้กรมการขนส่งทางบกก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ใช้งบประมาณจำนวน 281 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2563