พณ.ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนสู่การค้าชายแดน

พณ.ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนสู่การค้าชายแดน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน สู่การค้าชายแดน สร้างเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในท้องถิ่น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น โดยการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และให้บริการด้านการท่องเที่ยว โดยในขณะนี้พาณิชย์ภาคและพาณิชย์จังหวัดได้ดำเนินการตามนโยบายเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนไปสู่การค้าชายแดนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น ในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ได้มีการจัดงานเทศกาลอาหาร “111 ปี เล่าขานตำนานเบตง” จังหวัดยะลา ไปเมื่อวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สามารถสร้างความสัมพันธ์และเจรจาธุรกิจกับสมาชิกหอการค้าปีนังและนักธุรกิจมาเลเซียได้

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดูแลความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ โดยกระทรวงพาณิชย์มีกำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ทั้งผู้ซื้อ ในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคัก