ปณท.แนะ5ช่องทางติดตามสิ่งของที่ฝากส่ง

ปณท.แนะ5ช่องทางติดตามสิ่งของที่ฝากส่ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย แนะนำการติดตามสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ 5 ช่องทาง ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือปลายทาง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แนะนำการติดตามสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์อย่างใกล้ชิด 5 ช่องทาง สำหรับผู้ใช้บริการที่ส่งคำร้องหรือขอรับการตรวจสอบกรณีพบสิ่งของที่ฝากส่งมีปัญหา  อาทิ สิ่งของที่ฝากส่งถึงปลายทางล่าช้า สิ่งของไม่ถึงปลายทางหรือสูญหาย รวมถึงสิ่งของที่ฝากส่งชำรุดหรือเสียหาย โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเพื่อขอรับ การตรวจสอบผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้ 1) ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือปลายทาง 2) เฟซบุ๊ก “บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด” www.facebook.com/thailandpost.co.th 3) ทวิตเตอร์ “@Thailandpost” 4) อีเมล์ postalcare@thailandpost.co.th และ 5) THP Contact Center 1545 

ทั้งนี้ การขอรับการตรวจสอบผ่านช่องทางต่างๆ ข้างต้น ผู้ใช้บริการต้องแจ้งรายละเอียด การฝากส่ง อาทิ หมายเลขพัสดุ ชื่อ-ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับและผู้ฝากส่ง ประเภทการฝากส่ง เป็นต้น เพื่อให้ขั้นตอนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถแจ้งผลแก่ผู้ใช้บริการต่อไป พร้อมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th