ธ.ออมสินเผยลงทะเบียนคนจนเพิ่ม45%

ธ.ออมสินเผยลงทะเบียนคนจนเพิ่ม45%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารออมสิน เผย ยอดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ 3.7 ล้านคน มากกว่าปีที่ผ่านมา 45% เตรียมส่งมอบรายชื่อรัฐพิจารณาตามคุณสมบัติ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงยอดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ว่า หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.60 เป็นต้นมา มีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาลงทะเบียนกับธนาคารออมสินทั้งหมด 3,719,200 ล้านคน  โดยในปีนี้ผู้มีรายได้น้อยให้ความสนใจไปลงทะเบียนมากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 45% ซึ่งปีที่ผ่านมามีผู้มาลงทะเบียน 2.56 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ธนาคารจะส่งรายชื่อให้กับรัฐบาลเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่มาลงทะเบียน โดยคาดว่าจะมีประมาณ 70% ของจำนวนผู้มาลงทะเบียนทั้งหมด ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกำหนด หรือ ประมาณ 10 ล้านคน จากปีที่ผ่านมามีผู้ผ่านคุณสมบัติ 8 ล้านคน