ทางหลวงชนบทขยายถนน4เลนลำลูกกาคลอง7

ทางหลวงชนบทขยายถนน4เลนลำลูกกาคลอง7
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวงชนบท เตรียมพื้นที่สร้างถนน 4 เลน ลำลูกกาคลอง 7 กว่า 10 กม. แก้ไขปัญหาจราจร รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ตามที่ ทช.ได้ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ ซึ่งถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านลำลูกกา อำเภอธัญบุรี, ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จะช่วยแก้ปัญหาจราจร รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตอย่างเป็นระบบ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและเพื่อให้โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความสมบูรณ์ ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อเชื่อมทางหลวงหมายเลข 305 กับทางหลวงหมายเลข 3312 ทำให้สามารถเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและทันเวลา สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งจะก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองรังสิต ขนาด 5 ช่องจราจร คาดว่า จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2562 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 445.200 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ลดปริมาณการจราจรที่หนาแน่นของทางหลวงหมายเลข 305 และทางหลวงหมายเลข 3312 ตลอดจนรองรับการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือสู่ทางหลวงหมายเลข 352 และทางหลวงหมายเลข 305 สู่ภาคตะวันออก ผ่านทางหลวงหมายเลข 3312 อีกด้วย