ก.แรงงานจัดแข่งขันเฟ้นหาช่างเชื่อมมืออาชีพ

ก.แรงงานจัดแข่งขันเฟ้นหาช่างเชื่อมมืออาชีพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน จับมือภาครัฐและเอกชน จัดแข่งขันเฟ้นหาช่างเชื่อมมืออาชีพรองรับความต้องการของตลาด

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างเชื่อมโลหะเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ช่างเชื่อมโลหะมีรายได้ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับช่างสาขาอื่นๆ และภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานช่างเชื่อมโลหะเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ภาคการศึกษาไม่สามารถผลิตแรงงานช่างเชื่อมโลหะให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากสถานศึกษาต่างๆ มีปัญหาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาค่าใช้จ่ายในการฝึกที่มีต้นทุนการฝึกที่สูงมาก และปัญหาผู้เรียนช่างเชื่อมโลหะน้อย เพราะต้องอดทนต่อสภาพที่อันตรายในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ 

ดังนั้น กพร. จึงใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม  และบริษัท ยู บี เอ็ม เอเชีย ประเทศไทย จำกัด จัดให้มีการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 5 ขึ้นในงานอินเตอร์แมค 2017 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกช่างเชื่อมที่มีทักษะฝีมือการเชื่อมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากรทางด้านช่างเชื่อมของประเทศไทย และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือทางด้านช่างเชื่อมของประเทศ