กรมชลฯพร้อมกำจัดผักตบช่วงหน้าฝน

กรมชลฯพร้อมกำจัดผักตบช่วงหน้าฝน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมชลประทาน พร้อมกำจัดกำจัดผักตบชวา ป้องกันขวางทางการระบายน้ำช่วงหน้าฝน มั่นใจ 30 ก.ย. ดำเนินการแล้วเสร็จ

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนนี้กรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลกรและเครื่องจักรในการกำจัดผักตบชวา เพื่อไม่ให้ขีดขวางการระบายน้ำ โดยตั้งเป้าภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้ จะต้องกำจัดผักตบชวาในพื้นชลประทานทั่วประเทศให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการกำจัด เพราะมีปริมาณค่อนข้างมากและน้ำลึก ซึ่งจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานทุกๆ วัน มิฉะนั้นอาจจะไม่ทันต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวาได้ เนื่องจากเป็นวัชพืชที่เติบโตได้เร็วมาก และล่าสุดจากการสำรวจผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ขึ้นไปจนถึงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร พบว่ายังมีผักตบชวาประมาณ 40,000 ตัน ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้บูรณาการร่วมกับทางกรมเจ้าท่า จังหวัดชัยนาท หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานทหารในพื้นที่วางแผนในการกำจัดผักตบชวาจำนวนดังกล่าวให้ไม่กีดขวางการระบายน้ำ คาดว่าภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นี้ ก่อนที่เข้าสู่ฤดูน้ำหลาก ผักตบชวาจะไม่กีดขวางการระบายน้ำอย่างแน่นอน