คลังเล็งออกสวัสดิการรักษาพยาบาลเพิ่ม

คลังเล็งออกสวัสดิการรักษาพยาบาลเพิ่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รมช.คลังยืนยันพร้อมช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เล็งออกสวัสดิการรักษาพยาบาลเพิ่ม

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ การเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ที่ปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยในที่ประชุม ครม.วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการสอบถามถึงยอดผู้ลงทะเบียน โดยกระทรวงการคลัง ยืนยันว่ามีความพร้อมด้านการช่วยเหลือผู้มีรายได้แต่รอบนี้จะไม่มีการจ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนโดยตรงแต่จะเป็นการให้ใช้ลักษณะสวัสดิการเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟและค่าพาหนะ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการศึกษาและพิจารณาค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมด้วย เช่น การคลอดบุตร หรืออาจสนับสนุนค่าเลี้ยงดูบุตรให้ผู้มีรายได้น้อย เหมือนในอดีต เพื่อให้มีบุตรเพิ่มขึ้น เป็นแรงงานของประเทศซึ่งขณะนี้กำลังประสบภาวะขาดแคลนแรงงาน จากการที่แรงงานปัจจุบันจะทยอยเกษียณและเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น