นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย4เดือน12ล้านคน

นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย4เดือน12ล้านคน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผย นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 4 เดือน รวม 12 ล้านคน ทำรายได้ 6.21 แสนล้าน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ในเดือนเมษายน 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 2,827,560 คน ในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด 1,877,624 คน รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป เอเชียใต้ นอกจากนี้ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้ 139,922 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.64 

ส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติช่วง มกราคม - เมษายน 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสิ้น 12,021,617 คน ขยายตัวร้อยละ 2.91 โดยมีรายได้รวม 621,646 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.71 

อย่างไรก็ตามทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังกำชับ เรื่องการดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันทัวร์ที่ไม่ได้คุณภาพ และการทิ้งนักท่องเที่ยว ซึ่งได้ดำเนินการมาจนทำให้รายได้ต่อหัวต่อคนเพิ่มขึ้น