พาณิชย์ชูไทยฮับการผลิตอุตฯภาพยนตร์ภูมิภาค

พาณิชย์ชูไทยฮับการผลิตอุตฯภาพยนตร์ภูมิภาค
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เร่งผลักดันศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาค

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งบูรณาการกับหลายหน่วยงาน ผลักดันธุรกิจบริการด้านภาพยนตร์เพื่อสร้างรากฐานแห่งการเป็นศูนย์กลางสำหรับ Production และ Post-Production ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปีที่ผ่านมาจำนวนของภาพยนตร์ที่ใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 ของภาพรวมของธุรกิจด้านภาพยนตร์ประกอบ รวมทั้งบริการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย และขายลิขสิทธิ์ อีกทั้งปัจจุบันมีนักแสดง ผู้สร้างภาพยนตร์ อนิเมชั่นและสเปเชียล เอฟเฟคที่ได้รับรางวัล รวมทั้งได้ร่วมแสดงภาพยนตร์ที่สร้างรายได้ให้ประเทศปีละหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในปี 2560 กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกิจบริการด้านภาพยนตร์ไว้ 7 ด้าน คือ การสร้างให้ไทยเป็นฐานการผลิตงาน ฐานการลงทุนที่มีคุณภาพสูงของเอเชีย(Hub) และเป็นประตู (Gateway) สำหรับนักลงทุน นักธุรกิจต่างชาติที่จะเข้ามาทำธุรกิจในภูมิภาค การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขานี้ ให้มีขีดความสามารถสูงในการคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลงานใหม่ๆ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สามารถรับจ้างผลิตงานที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมากขึ้น การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลและหน่วยงานภาคเอกชนกับกลุ่มประเทศเป้าหมายการขยายตลาดการส่งออกภาพยนตร์ไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

โดยธุรกิจบริการด้านภาพยนตร์สร้างรายได้หมุนเวียนในระบบกว่า 3 หมื่นล้านบาท หากธุรกิจเติบโตจะสามารถให้ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเติบโตตามไปด้วย เช่น ธุรกิจบริการสตูดิโอและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพยนตร์