ธนาคารกรุงเทพลดดบ.เงินกู้เอ็มโออาร์0.250%

ธนาคารกรุงเทพลดดบ.เงินกู้เอ็มโออาร์0.250%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารกรุงเทพ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เอ็มโออาร์ลง 0.250% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เอ็มอาร์อาร์ลง 0.500% ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ลดต้นทุนทางการเงิน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวม ธนาคารประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็มโออาร์ (MOR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ลง 0.250% เหลือ 7.125% และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็มอาร์อาร์ (MRR) หรืออัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ลง 0.500% เหลือ 7.125% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

อย่างไรก็ตาม การปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งสองประเภทในครั้งนี้ นับเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอสเอ็มอี ในเรื่องการลดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ