สรท.เตือนเอกชนป้องกันภัยคุกคามออนไลน์

สรท.เตือนเอกชนป้องกันภัยคุกคามออนไลน์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สรท. เตือนภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบป้องกันการคุกคามธุรกิจทางออนไลน์ แนะร่วมมือ ISP

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. กล่าวว่า การโจมตีข้อมูลทางธุรกิจด้วยมัลแวร์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ครั้งนี้นับว่ามีความรุนแรงเนื่องจากเข้าโจมตีพร้อมกันในหลายประเทศ โดยในประเทศไทยเริ่มมีสัญญาณมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายบริษัทจึงได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือ ISP ในการวางระบบป้องกัน พร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้งานในองค์กรให้ระมัดระวังไม่เปิดไฟล์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นมัลแวร์ เพราะแม้จะมีมัลแวร์เข้ามาในระบบ แต่หากไม่เปิดไฟล์ การโจมตีระบบไอทีขององค์กรก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับการคัดทิ้งจดหมายที่ไม่ได้ถูกเปิดซองก็จะไม่เป็นอันตราย 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรตื่นตัวเร่งพัฒนาระบบป้องกันมัลแวร์อย่างต่อเนื่อง แต่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างยาก เพราะทุกวันนี้ระบบไอที มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางที่ดีควรร่วมมือกับ ISP ในการค้นหาสิ่งผิดปกติ และให้ความรู้กับบุคลากรในองค์กรให้ระมัดระวังให้มากขึ้น เพราะความเสียหายอาจมากเกินกว่าที่คิดไว้ เช่น ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของลูกค้า เป็นต้น