สศช.เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส1/60โต3.3%

สศช.เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส1/60โต3.3%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศช. เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2560 ขยายตัวได้ร้อยละ 3.3 ส่งออกโตร้อยละ 6.6 คาดปี 2560 โตร้อยละ 3.5 พร้อมปรับกรอบอยู่ที่ร้อยละ 3.3-3.8

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย หรือ จีดีพี ไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวได้ร้อยละ 3.3 โดยขยายตัวทั้งรายจ่ายในการบริโภค และการผลิต ซึ่งขยายตัวได้มากกว่าไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว โดยในภาคการเกษตรถือว่าขยายตัวได้ดีและนอกภาคการเกษตรยังขยายตัวต่อเนื่องเช่นกัน รวมทั้งการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ขยายตัวมากขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.2 ส่วนการลงทุนภาครัฐขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 9.7 และการลงทุนภาคเอกชนยังหดตัวหรือติดลบที่ร้อยละ 1.1 ส่วนภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่เศรษฐกิจโลกที่ปรับฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าช่วยผลักดันภาคการส่งออกของไทยในไตรมาสแรกขยายตัวได้ร้อยละ 6.6 ถือว่าขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี 3 เดือน

เลขาธิการ สศช. ยังเปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ทาง สศช. คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.5 โดยได้ปรับกรอบอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 3.3-3.8 จากเดิมคาดร้อยละ 3-4 โดยปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาคือการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และเงินทุนเคลื่อนย้าย

ขณะที่การส่งออกปี 2560 คาดขยายตัวได้ร้อยละ 3.6 เพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนที่ร้อยละ 2.9 ด้านนำเข้าขยายตัวได้ร้อยละ 7 เพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนที่ร้อยละ 5.5

ส่วนอัตราเงินเฟ้อปี 2560 คาดอยู่ที่ร้อยละ 0.8-1.3 จากเดิมคาดร้อยละ 1.2-2.2