ก.แรงงานจัดแข่งขันฝีมือแรงงานส.ค.-ก.ย.60

ก.แรงงานจัดแข่งขันฝีมือแรงงานส.ค.-ก.ย.60
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ก.แรงงาน เตรียมจัดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันส.ค.-ก.ย 60 ตามข้อตกลงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

นายธีระพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน เป็นข้อตกลงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฯ ทุก 2 ปี และบรรจุไว้เป็นกิจกรรมหนึ่งของแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้พิมพ์เขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและกำลังแรงงานในภูมิภาคอาเซียน เกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเหล่านั้นได้ก้าวเข้าสู่การเป็นช่างฝีมือในตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการของประเทศในอนาคต การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยเบื้องต้นกำหนดจำนวนสาขาที่จะจัดงานแข่งขัน 24 สาขา โดยยึดตามแนวทางสาขาที่มีการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ณ ประเทศมาเลเซีย และสาขาที่จะจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งนี้สาขาแข่งขันอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการจัดแข่งขัน ซึ่งมีผู้แทนจากสมาชิกทุกประเทศร่วมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประชุมในเดือนกันยายนศกนี้