ทช.ขยายถนนสู่สนามบินนครศรีธรรมราช

ทช.ขยายถนนสู่สนามบินนครศรีธรรมราช
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวงชนบท สำรวจออกแบบถนนเฉลิมพระเกียรติ ขยายถนน 6 ช่องทางรองรับการจราจรในเขตเมือง เสริมการเดินทางสู่สนามบินนครศรีธรรมราช

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า เนื่องจากเมืองนครศรีธรรมราชมีสภาพการจราจรที่หนาแน่นประกอบกับถนนราชดำเนินและถนนพัฒนาการคูขวางซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของตัวเมือง มีบ้านพักอาศัยและสถานที่ประกอบการจำนวนมาก ทำให้โครงข่ายคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองไม่เพียงต่อปริมาณการจราจร ทช.จึงได้พิจารณาเห็นว่าแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ มีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างและขยายให้เป็นแนวถนนวงแหวนด้านทิศตะวันออกหรือถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในตัวเมือง รองรับการเจริญเติบโตของเมือง เชื่อมถนนสายหลักและสายรอง รวมทั้งสามารถเดินทางไปยังสนามบินนครศรีธรรมราชได้โดยไม่ผ่านตัวเมือง โดยรวบรวมและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการ สำรวจพื้นที่ ศึกษาผลกระทบด้านการขนส่งและจราจร จัดทำแนวสายทางรูปแบบโครงการเบื้องต้น ตลอดจนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างถนนรูปแบบเกาะกลางแบบยกขอบ ขนาด 6 ช่องจราจร รวมระยะทางของแนวถนนทั้งสิ้น 20.270 กิโลเมตร 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด ทช.จึงได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่ออธิบายถึงความเป็นมาของโครงการ พร้อมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับชุมชน ในเดือนมิถุนายน 2560 นี้อีกครั้ง