ผู้ว่า ธปท. เล็งหารือแก้หนี้ครัวเรือน

ผู้ว่า ธปท. เล็งหารือแก้หนี้ครัวเรือน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เล็งหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน พร้อมเพิ่มโอกาสประชาชนเข้าถึงแหล่งเงิน

นายวิระไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะร่วมมือกับสถาบันการเงิน หาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนแบบครบวงจรในทุกมิติ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปัจจุบันคนไทยเป็นหนี้เร็วและมีเจ้าหนี้หลายราย โดยการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนจะต้องมีหลายมิติ ตั้งแต่ประชาชนต้องมีความเข้าใจ มีวินัยการวางแผนทางการเงิน ขณะที่สถาบันการเงินต้องมีความรับผิดชอบมองความเสี่ยงให้ครอบคลุม ไม่ทำให้ลูกค้าได้รับสินเชื่อที่มากเกินความจำเป็น ขณะเดียวกันลูกค้าที่เป็นหนี้เสียอยู่แล้วจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรไม่ให้เป็นปัญหาเพิ่ม ซึ่งสถาบันการเงินทุกแห่งกำลังพยายามหาวิธีการอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวของประเทศ

ส่วนปัญหาความเหลื่อมล้ำถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งภาคการเงินมีส่วนสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ เพิ่มความสามารถในแข่งขันของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพให้สถาบันการเงิน และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงิน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อลดต้นทุนการบริการทางการเงินให้ถูกลง ทั้งการชำระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางใหม่ๆ