พณ.จ่อถกกษ.ร้องเรียนชุบสารส่งออกไปจีน

พณ.จ่อถกกษ.ร้องเรียนชุบสารส่งออกไปจีน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมหารือกระทรวงเกษตร กรณีร้องเรียนชุบสารส่งออกไปจีน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง กรณีที่มีการร้องเรียนจากผู้บริโภคชาวจีน ผ่านกงสุลไทยว่า ทุเรียนที่ซื้อมาจากร้านนำเข้าสินค้าจากไทยมีการชุบสารสีเหลือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนของไทยในอนาคต ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคมนี้ กระทรวงพาณิชย์จะหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมกันจัดระเบียบ หาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ไม่ให้เกษตรกรหรือผู้ค้าฉวยโอกาส จนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และคุณภาพของผลไม้ส่งออกของไทย และต้องขอความร่วมมือเกษตรกรห้ามตัดทุเรียนอ่อน เพราะจะส่งผลต่อความมั่นใจของผู้ซื้อได้ รวมทั้งจะให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดูแล และเร่งส่งเสริมการส่งออกสินค้าผลไม้ที่มีคุณภาพไปยังต่างประเทศ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลไม้ไทย 

โดยปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนปริมาณกว่า 402,600 ตัน มูลค่า 17,469 ล้านบาท ส่วนปีนี้คาดว่าน่าจะส่งออกได้มากขึ้น เพราะผลผลิตมีมากกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 30