คมนาคมเผยต่อรถเมล์-รถไฟฟรีใช้งบ1,907ล้านบ.

คมนาคมเผยต่อรถเมล์-รถไฟฟรีใช้งบ1,907ล้านบ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีฯคมนาคม เผย ครม.ไฟเขียวขยายรถเมล์ -รถไฟฟรีอีก 5 เดือน วงเงินรวม 1,907 ล้านบาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 5 เดือน โดยขยายเวลาการให้บริการรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก. และรถไฟชั้น 3 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท.ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-30 กันยายน 2560 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน และให้สอดคล้องกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคาดว่าจะออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ในเดือนสิงหาคม–กันยายน 2560 และจะเริ่มใช้งานในเดือนตุลาคม 2560

ทั้งนี้ จากมาตรการดังกล่าวรัฐบาลจะรับภาระค่าใช้จ่ายจากการดำเนินกาน เป็นวงเงินรวม 1,907ล้านบาท โดยแบ่งเป็นของ ขสมก. 1,540 ล้านบาท และ รฟท. 367 ล้านบาท นอกจากนี้ได้เร่งรัดให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการนำระบบตั๋วร่วมมาใช้ในการเชื่อมการเดินทางสาธารณะของประชาชนอย่างครบวงจรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ ขสมก. และ รฟท. เร่งรัดการดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน เพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณชดเชยค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง