พณ.ชี้ผู้ผลิตลดขนาดคงราคาขายไม่เกินเพดานไม่ผิด

พณ.ชี้ผู้ผลิตลดขนาดคงราคาขายไม่เกินเพดานไม่ผิด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ชี้ ผู้ผลิตลดขนาดสินค้า ไม่ลดราคา ขายไม่เกินเพดาน ไม่ผิดกฏหมาย หลังจากนี้ต้องแจ้งก่อนปรับ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับกรมการค้าภายใน บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้ารายใหญ่ และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ 4 ราย ถึงกรณีมีการร้องเรียนการขายสินค้า ในราคาเดิมโดยมีการลดปริมาณและขนาดบรรจุภัณฑ์ลงว่า จากการหารือและได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ผู้ผลิตได้มีการลดขนาดและบรรจุภัณฑ์ลงจริงแต่ยังคงจำหน่ายในราคาเดิม แต่เป็นราคาที่ไม่เกินราคาเพดานที่กรมฯได้คำนวณราคาไว้ จึงถือว่าไม่ได้มีการกระทำผิดตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถดูแลและควบคุมกลไกราคาได้ดีขึ้น หลังจากนี้ผู้ผลิต หากมีการปรับขนาดหรือลดปริมาณลง หรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องมีการแจ้งมายังกรมการค้าภายในทุกครั้ง แม้จะไม่ใช่สินค้าควบคุมก็ตาม โดยทางผู้ผลิตหลังจากนี้จะกลับไปหาหรือเป็นการภายใน ถึงการบริหารจัดการการโครงสร้างต้นทุน เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมได้ และในสัปดาห์หน้าจะมีการกลับมารายงานผลการหารือกับกรมการค้าภายในอีกครั้ง เพื่อที่จะทำให้ราคาสินค้าไม่ปรับสูงขึ้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวด้วยว่าสำหรับสินค้าที่มีการลดขนาดและปริมาณลงแล้ว ขณะนี้ยังถือว่าไม่ผิดกฎหมายและยังสามารถจำหน่ายได้เช่นเดิม