ผู้ปกครองกทม.ใช้จ่ายเปิดเทอมสะพัด27,000ล.บาท

ผู้ปกครองกทม.ใช้จ่ายเปิดเทอมสะพัด27,000ล.บาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาด คาดเปิดเทอมใหญ่ปี 60 ผู้ปกครองในกรุงเทพฯ ใช้จ่ายสะพัด 27,000 ล้านบาท ขยายตัว 4%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 ผู้ปกครองในกรุงเทพฯ และปริมณฑล น่าจะใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับบุตรหลานคิดเป็นเม็ดเงินสะพัด 27,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2559 ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นค่าเทอม 12,900 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าเทอม เช่น ค่าบำรุงการศึกษา 4,500 ล้านบาท ค่ากิจกรรมพิเศษในโรงเรียน 4,200 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าชุดนักเรียน หนังสือ และอุปกรณ์การเรียน ค่าเรียนกวดวิชา ค่าเรียนเสริมทักษะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆรวม 5,400 ล้านบาท

ทั้งนี้ นักเรียนใหม่ที่เข้าสู่ระบบการศึกษามีส่วนหนุนให้การใช้จ่ายด้านค่าเทอมเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้ปกครองยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนกวดวิชา จึงหนุนให้เม็ดเงินค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับบุตรหลานของผู้ปกครองในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 โดยรวมยังสามารถขยายตัว เมื่อเทียบกับในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2559