ก.แรงงานเร่งผลิตผลิตช่างวงจรปิด

ก.แรงงานเร่งผลิตผลิตช่างวงจรปิด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ก.แรงงาน ตอบโจทย์สังคมเร่งผลิตช่างวงจรปิดและ GPS รองรับความต้องการของตลาด

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถทัวร์ประจำทาง รถตู้สาธารณะ และรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปอย่างรถนำเที่ยว รถบรรทุกขนส่งสินค้า รถบรรทุกส่วนบุคคล ให้มีการติดตั้ง GPS Tracking ให้แล้วเสร็จในปี 2562 ทำให้แรงงานฝีมือในสาขาช่างการติดตั้งและบำรุงระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์และ GPS Trackingเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจำนวนมาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กพร. จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและความต้องการดังกล่าว โดยเฉพาะการใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญจัดอบรมฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างการติดตั้งและบำรุงระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์และ GPS Tracking ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อความปลอดภัยในการทำงาน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2560 และหลังจากนั้นจะมีการกระจายการฝึกอบรมไปทั่วประเทศ