พณ.จัดเวิร์กชอปติวบุคลากรสนง.จังหวัด

พณ.จัดเวิร์กชอปติวบุคลากรสนง.จังหวัด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าต่างประเทศ จัดเวิร์กชอป ติวเข้มบุคลากรของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ให้เข้าใจบริการออกหนังสือส่งออก-นำเข้า

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ทางกรมฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(เวิร์กชอป) เรื่อง “การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการให้บริการออกหนังสือสำคัญส่งออก-นำเข้าได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับการให้บริการของกรมฯ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ทำให้มีความคล่องตัวในการทำธุรกิจ และสนับสนุนการส่งออก-นำเข้าของประเทศในภาพรวมได้  

โดยล่าสุดการจัดเวิร์กชอป มีบุคลากรของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจาก 43 จังหวัด จำนวน 47 คนเข้าร่วม โดยทั้งหมดจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า การขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้า การยื่นตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้า ระบบ Digital Signature และวิธีการตรวจ Form และสามารถนำไปปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจได้ต่อไป