นิคมฯสระแก้วให้นักลงทุนเข้าใช้พื้นที่มิ.ย.นี้

นิคมฯสระแก้วให้นักลงทุนเข้าใช้พื้นที่มิ.ย.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กนอ.เผย นิคมฯสระแก้ว ลุยพัฒนาโครงการระยะที่ 1 พร้อมเปิดให้นักลงทุนเข้าใช้พื้นที่ มิ.ย.60 นี้

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการก่อสร้างจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว บนพื้นที่ 660 ไร่  ขณะนี้ กนอ. ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างพื้นที่โครงการระยะที่ 1 แล้ว โดยวางระบบสาธารณูปโภค และ ก่อสร้างอาคารโรงงานสำเร็จรูป เพื่อรองรับผู้ประกอบเอสเอ็มอี และลานประชารัฐสำหรับรองรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จะเข้ามาจำหน่ายสินค้าโอทอป ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้นักลงทุนเข้าประกอบกิจการได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับแผนการก่อสร้างโครงการนิคมฯ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 กนอ. คาดว่า   จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือน กรกฎาคม 2560 เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เขตประกอบการทั่วไป เขตประกอบการเสรี เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าประกอบกิจการได้ภายในปีประมาณ 2561

ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้เซ็นสัญญาจองเช่าพื้นที่แล้ว และอยู่ระหว่างการเจรจาทำสัญญาจองเช่าพื้นที่อีก ประมาณ 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านคลังสินค้า อุปกรณ์เครื่องจักรการเกษตร ผู้ผลิตคอนกรีตและเครื่องจักร เพื่อใช้ในการวางระบบน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย