สมชายเชื่อว่าที่ปธน.ฝรั่งเศสทำศก.ไทยบวก

สมชายเชื่อว่าที่ปธน.ฝรั่งเศสทำศก.ไทยบวก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง เชื่อ แนวนโยบาย ว่าที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยเป็นบวกมากขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจโลก เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ผ่านรายการเปิดข่าวเด่น เจาะประเด็นดัง ทางโทรทัศน์ดาวเทียม ช่อง 62 IPM Bangkok ถึงผลคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส อย่างไม่เป็นทางการ โดยนายเอมมานูเอล มาครง จากพรรคแนวร่วมแห่งชาติ ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดให้เป็น ว่าที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนที่ 25 ว่า เป็นไปตามคาด และเชื่อมั่นว่าแนวนโยบายทางเศรษฐกิจของว่าที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่ จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในด้านบวกมากกว่าด้านลบเพราะสถานภาพทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับฝรั่งเศสยังคงสถานภาพเดิม ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

ขณะเดียวกัน มองว่า ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในครั้งนี้ ส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อเศรษฐกิจโลก ทั้งในแง่การเมือง รวมถึงเศรษฐกิจของEUที่จะได้รับแรงหนุน อีกทั้ง กรณีนาโต้ และภาพรวมต่อเศรษฐกิจไทยจะเป็นบวกมากขึ้นด้วย  

อย่างไรก็ดี มองว่า แนวนโยบายในการบริหารประเทศของนายเอมมานูเอล มาครง นอกจากจะทำให้ประเทศฝรั่งเศสเกิดความรักชาตินิยมมากขึ้นแล้ว ยังจะส่งผลดีและเป็นหลักประกันต่อเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (European Union: EU) ให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ซึ่งแนวนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่ จะให้ความร่วมมือกับประเทศเยอรมันมากขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างรากฐานเศรษฐกิจของอียูให้เกิดความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะแก้ปัญหาสกุลเงินยูโร และเรื่องของงบประมาณที่ใช้เงินสกุลยูโร ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และยัง เชื่อว่าแนวนโยบายเศรษฐกิจของมาครง จะสามารถหลีกเลี่ยงสถานภาพของนาโต้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก  และแนวนโยบายทางการเมืองของเขาจะสามารถถ่วงดุลกองกำลังของสหรัฐอเมริกาได้เช่นเดียวกัน