พาณิชย์ใช้อี-คอมเมิร์ซต่อยอดธุรกิจ

พาณิชย์ใช้อี-คอมเมิร์ซต่อยอดธุรกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พาณิชย์ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ร่วมมือพันธมิตรใช้อี-คอมเมิร์ซ ต่อยอดธุรกิจแบบครบวงจร

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) ของกระทรวงพาณิชย์ ว่า กระทรวงฯ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลภาคประชาชนผ่านโครงการ “ความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น” สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจะส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ ใช้การตลาดดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการทำ “ร้านค้าออนไลน์” แบบครบวงจร รวมถึงส่งเสริมการใช้อี-คอมเมิร์ซในการประกอบอาชีพและการตลาดผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ 

สำหรับการพัฒนาจะนำต้นแบบการพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกมาใช้ เนื่องจากต้นแบบดังกล่าวเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการสินค้าในสต๊อค ที่สามารถลดต้นทุน ลดเวลา และสินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถขยายโอกาสทางการตลาดด้วยระบบการค้าออนไลน์แบบครบวงจร โดยได้ขอความร่วมมือร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบในพื้นที่ทั่วประเทศจำนวน 114 ร้านค้า และร้านค้าเครือข่ายอีกกว่า 5 พันแห่ง เป็นจุดช่วยกระจายสินค้า และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในชุมชน เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง ท้องถิ่นมีความมั่นคง และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน