พาณิชย์ดึงปณท.ขยายช่องทางการตลาด

พาณิชย์ดึงปณท.ขยายช่องทางการตลาด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ดึงไปรษณีย์ไทยช่วยปิดจุดอ่อนปัญหาขยายช่องทางการตลาด กระจายสินค้าชุมชนให้ถึงมือผู้บริโภค

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมจับมือกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย ขยายช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าชุมชนสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้สาขาของไปรษณีย์ไทยที่มีอยู่มากกว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ และพันธมิตรไปรษณีย์ที่มีอยู่ทั่วโลก เป็นเอาท์เล็ทแบบครบวงจร หรือ (POS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการท้องถิ่น ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อสินค้า จุดวางจำหน่ายสินค้า การชำระเงิน บริการรับส่งสินค้า (Logistic) โอนเงินให้ผู้ประกอบการ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถขยายช่องทางการตลาดให้กว้างขึ้นและมีจุดกระจายสินค้าที่มากขึ้น ทั้ง สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และ สินค้าโอทอป 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจชุมชน หรือ Local Economy เป็นอย่างมาก และต้องการขับเคลื่อนให้มีการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยสามารถยกระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้มีความรู้ และมีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม เป็นเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งได้