ปลัดอุตฯมั่นใจเศรษฐกิจไทยโตส่งออกฟื้น

ปลัดอุตฯมั่นใจเศรษฐกิจไทยโตส่งออกฟื้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มั่นใจ เศรษฐกิจไทยโต ส่งออกฟื้น พร้อมส่งเสริม SME หนุนขับเคลื่อนประเทศ

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า  ขณะนี้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกเริ่มปรับตัวดีขึ้น จากประเทศหลักเช่น จีน สหรัฐ ที่เริ่มฟื้นตัว ส่งผลดีต่อการส่งออกไทยที่ปรับตัวดีขึ้น และหนุนภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้ให้เติบโต โดยนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นและมั่นใจว่าในปีนี้ คำขอรับส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติมีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมเป้าหมาย S Curve ที่มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 45 ของอุตสาหกรรมทั้งหมด 

นอกจากนี้ การที่ภาครัฐได้พยายามผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่น Local Economy และการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในจังหวัดต่างๆ ให้ผู้ประกอบการ สามารถขายสินค้าและบริการมากขึ้น ถือเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตามในปีนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามคือ ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ ที่หากลุกลามอาจกระทบต่อการค้าโลก รวมถึงมาตรการระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกากับจีน